ATEEZ comeback hoành tráng với album 'ZERO : FEVER PART 2'

Ngày 2/3, ATEEZ đã tổ chức một showcase truyền thông trực tuyến kỷ niệm sự trở lại của nhóm với mini album vol.6 'ZERO: FEVER PART 2'.

▲Nguồn:KQ Entertainment