Yerin (G-FRIEND) năng động, cá tính trong ảnh họa báo mới

Yerin (G-FRIEND) đã xuất hiện trong tạp chí Philates S số tháng 3 và họa báo với concept Sunny & Shiny Day Out đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:Pilates S

www.joins.com/Media/List.aspx?mseq=217