Yook Sung Jae (BTOB) hé lộ ảnh tại quân ngũ

Ngày 10/3, thông qua SNS, Yook Sung Jae (BTOB) đã công bố ảnh tình hình gần đây của mình khi mặc quân phục. Hiện tại, Yook Sung Jae đang chuẩn bị xuất ngũ vào tháng 11.

▲Nguồn:Instagram BTOB