Jackson (GOT7) được chọn làm người mẫu đại diện của Shinsegae Duty Free

Shinsegae Duty Free đã chọn lại Jackson (GOT7) làm người mẫu đại diện cho thương hiệu sau 2 năm. Jackson đang chứng minh sự nổi tiếng rộng rãi của mình khi nhận được lời mời từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đa dạng.

▲Nguồn: Shinsegae Duty Free