Rosé (BLACK PINK) lộ cơ thể gầy trong chiếc váy ngắn

Xuất hiện trong chương trình SBS 'Inkigago', hình ảnh thành viên Rosé (BLACK PINK) mặc chiếc váy ngắn được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc. ▲Nguồn:SBS 'Inkikayo'

https://programs.sbs.co.kr/enter/gayo