[Photo] BAE173 tổ chức showcase kỉ niệm phát hành album mới

Ngày 8/4, nhóm nhạc BAE173 đã tổ chức showcase cho mini album vol.2 'INTERSECTION: TRACE' tại Ilji Art Hall, Gangnam-gu, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại sự kiện.▲Nguồn:© News1