[Photo] Highlight điển trai, nổi bật đến ghi hình Knowing Brothers

Ngày 15/4, nhóm nhạc Highlight đã đến để ghi hình cho chương trình Knowing Brothers (JTBC) được tổ chức tại toà nhà JTBC, Ilsan, tỉnh Gyeonggi. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại trước đài truyền hình.

▲Nguồn:© News1