[Photo] BAE173 nổi bật rực rỡ đến ghi hình ‘The Show’

Ngày 20/4, BAE173 đã đến tham dự chương trình The Show (SBS MTV) được tổ chức tại toà nhà SBS, Mapo-gu, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại trước đài truyền hình.


▲Nguồn:© News1