OH MY GIRL công bố ảnh concept đầu tiên của album 'Dear OHMYGIRL'

Ngày 25/4, WM Entertainment đã công bố ảnh concept đầu tiên của mini album vol.8 'Dear OHMYGIRL' của OH MY GIRL được phát hành vào ngày 10/5 trên kênh SNS chính thức.

▲Nguồn:WM Entertainment