OH MY GIRL công bố track film thứ hai của album 'Dear OH MY GIRL'

Ngày 28/4, thông qua kênh SNS chính thức, OH MY GIRL đã phát hành track film thứ hai mang tên 'To. My spring, You’ll have a dense forest' của mini album vol.8 'Dear OH'MY'GIRL'.

▲Nguồn:WM Entertainment