OH MY GIRL độc đáo, mới lạ trong họa báo mới

Ngày 7/5, tạp chí Singles đã công bố ảnh họa báo concept trái ngược của nhóm nhạc nữ Oh My Girl - PR tin tức comeback của nhóm với mini album vol.8 'Dear OHMYGIRL'.

▲Nguồn:Singles