EXO sẽ phát hành album đặc biệt 'DON'T FIGHT THE FEELING'

EXO sẽ phát hành album đặc biệt 'DON'T FIGHT THE FEELING' vào ngày 7 tháng 6. Album lần này là album mới được phát hành sau hơn 1 năm 6 tháng kể từ full album 'OBSESSION' phát hành vào tháng 11/2019.

▲Nguồn:SM Entertainment