EXO công bố poster lịch trình cho album 'DON'T FIGHT THE FEELING'

Ngày 23/5, thông qua SNS, EXO đã công bố poster lịch trình cho album đặc biệt 'DON'T FIGHT THE FEELING' phát hành ngày 7/6.

▲Nguồn:SM Entertainment