Bambam (GOT7) công bố ảnh concept cho album mới

Ngày 27/4, Bambam (GOT7) đã công bố ảnh concept của mini album đầu tay 'riBBon' phát hành ngày 15/6.

▲Nguồn:Bam Bam