Yeri (Red Velvet) đăng tải ảnh cùng ca sĩ Holland

Ngày 31/5, Yeri (Red Velvet) đã đăng tải lên SNS bức ảnh chụp hai bức ảnh chụp cùng ca sĩ Holland, người đã trở thành chủ đề nóng với màn comeout vào năm 2018.

▲Nguồn:Red Velvet trên Instagram