Joy (Red Velvet) giật mình đáng yêu khi gặp sự cố đang phát sóng

Xuất hiện trong chương trình MBC 'Show! Music Cores', hình ảnh thành viên Joy (Red Velvet) giật mình vì tại nạn(?) khi đang phát sóng được đưa ra đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:MBC 'Music Core'

www.imbc.com/broad/tv/ent/musiccore