THE BOYZ sẽ comeback vào tháng 8 tới

Ngày 21/6, Cre.ker Entertainment cho biết: 'THE BOYZ sẽ phát hành mini album vol.6 vào tháng 8 và bắt đầu hoạt động quảng bá'. The Boyz sẽ comeback sau 11 tháng kể từ khi phát hành mini album 'CHASE' vào tháng 9/2020.

▲Nguồn: Cre.ker Entertainment