Winter (aespa) cute, đáng yêu bắt chước Ningning

Xuất hiện trong video hậu trường , hình ảnh thành viên Winter (aespa) bắt chước thành viên Ningning được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.▲Nguồn:aespa trên YouTube

www.youtube.com/c/aespa