Yiren (EVERGLOW) xinh đẹp khi đang chăm chú theo dõi

Xuất hiện trong chương trình MBC M 'SHOW CHAMPION Behind', hình ảnh thành viên Yiren (EVERGLOW) chăm chú xem được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:MBC M 'SHOW CHAMPION Behind'

www.mbcplus.com/web/program/contentList.do?programInfoSeq=66