DRIPPIN công bố ảnh concept cho single đầu tay ‘Free Pass’

Ngày 21/6, Woollim Entertainment đã công bố ảnh concept thứ hai của single đầu tay 'Free Pass' của DRIPPIN sẽ được phát hành ngày 29/6.

▲Nguồn:Woollim Entertainment