KINGDOM công bố video highlight medley cho album mới

Ngày 28/6, KINGDOM đã đăng tải video highlight medley của mini album vol.2 'History Of Kingdom: Part II. Chiwoo' lên SNS chính thức. Album này sẽ được phát hành lúc 6h ngày 1 tháng 7.

▲Nguồn:GF Entertainment