So Yeon (G)I-DLE công bố ảnh concept cho album solo 'Windy'

Ngày 28/6, thông qua SNS chính thức, Jeon So Yeon (G)I-DLE đã công bố 2 hình ảnh concept cho solo album 'Windy' phát hành ngày 5/7.

▲Nguồn:CUBE Entertainment