Tân binh JUST B debut mạnh mẽ với mini album 'JUST BURN'

Nhóm nhạc nam tân binh JUST B đã phát hành mini album đầu tay 'JUST BURN' vào ngày 30 tháng 6. Trong JUST B, B có nghĩa là 'Burn' và chứa đựng ý nghĩa sẽ tiếp tục nhiệt huyết bùng cháy.

▲Nguồn:Bluedot Entertainment