[Photos] Thời trang chào thu của nhóm Red Velvet

Ngày mùng 2, nhóm Red Velvet có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank' tại đài truyền hình KBS. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
▲Nguồn: News1