[Photos] Red Velvet giản dị đi tổng duyệt chương trình

Ngày 18, nhóm 'Red Velvet' có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank' tại đài truyền hình KBS.
Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
▲Nguồn: News1