Câu nói gây tổn thương đến các bạn nữ cùng lớp của Taeyong (SMROOKIES)

Câu nói trong quá khứ gây tổn thương đến các bạn cùng lớp của thành viên Taeyong (SMROOKIES) thuộc công ty quản lý SM Entertainment đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Câu này nghĩa gì thế?! Ý nói đến bạn mặc áo màu xanh mập mập đấy sao?!
- Mình muốn xem hình cả lớp của Taeyong!!!
- Bạn nữ đó thật tội nghiệp nếu nghe câu nói này .....
- Thế này thì có thể debut sao??▲Nguồn: Cộng đồng online