Hình tự sướng của thành viên chưa công bố nhóm 'SMROOKIES'

Hình ảnh tự sướng của thành viên chưa công bố nhóm 'SMROOKIES' thuộc công ty quản lý SM Entertainment đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Tên thành viên này là James Park?!!
- Họ Park hả?? Vậy thì không phải là người Trung Quốc rồi!!!
- Nhìn thế này giống giống thành viên cũ EXO - TAO!!!

 

▲Nguồn: Cộng đồng online