Fan phân tích logo mới của nhóm f(x)

Vào tháng 1 năm sau, nhóm f(x) sẽ tổ chức concert cho riêng mình. Mới đây nhóm đã công bố poster concert cùng với logo mới, ngay lập tức fan đã phân tích và chỉ ra ý nghĩa ẩn sau logo này. Kết quả phân tích logo mới đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Đúng là SM có khác, chẳng vô cớ làm nên cái gì hết!!!
- Nhưng từ K có vẻ được ghép không tự nhiên lắm!!!
- Nhìn logo mới này như đang đọc mấy đề toán hình học vậy kkk....↓f(x)


↓V - Victoria


↓A - Amber


↓L - Luna


↓K - Krystal.


▲Nguồn: Cộng đồng online
SM Entertainment(www.smtown.com