[Photos] Jin (BTS) lòe loẹt khó hiểu cùng nhóm đi tổng duyệt chương trình

Ngày 31, nhóm BTS đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.▲ Nguồn: News1