[Photo] DBSK mệt mỏi, ủ rũ về Hàn Quốc

Ngày 16, nhóm nhạc DBSK đã kết thúc lịch trình tại Nhật Bản và lên đường trở về Hàn Quốc. Hình ảnh của các anh chàng tại sân bay Kimpo.
▲Nguồn: News1