[Photo] TXT đồng phục đơn giản, hào hứng tham dự tổng duyệt

Ngày 24, nhóm nhạc TXT đã có buổi tổng duyệt chương trình Mnet ‘M Countdown’ tại CJ E&M Center, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại chương trình.▲Nguồn: News1