[Photo] VICTION điển trai tham dự showcase ra mắt album

Ngày 4, nhóm VICTION đã có buổi showcase kỉ niệm ra mắt minialbum lần thứ năm tại Yes 24 Live Hall, Seoul. Hình ảnh của các anh chàng đuợc ghi lại tại sự kiện.


▲Nguồn: News1