[Photo] DBSK mệt mỏi trở về Hàn Quốc

Ngày 21, nhóm nhạc DBSK đã hoàn thành lịch trình tại Nhật Bản và lên đường trở về Hàn Quốc. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại tại sân bay Kimpo.▲Nguồn: News1