G-FRIEND mỗi người một vẻ trong họa báo mới

Thông qua tạp chí thời trang Harper's Bazaar số tháng 12, nhóm nhạc nữ G-FRIEND đã cho ra mắt họa báo nổi bật với sức hút của 6 thành viên và 6 màu sắc.▲Nguồn: Harpers Bazaar

www.harpersbazaar.co.kr