G-FRIEND công bố video phỏng vấn 'Mini Master Class'

Ngày 15/12, thông qua kênh YouTube chính thức, 'Grammy Museum' (Mỹ) đã công bố video phỏng vấn 'Mini Master Class' của nhóm nhạc G-FRIEND.

▲Nguồn:GRAMMY Museum Experience