Jimin, RM, Suga hé lộ ảnh photobooth trên SNS

Ngày 25/6, Jimin, RM, Suga (BTS) đã công bố video cá nhân được chụp trong buồng ảnh trên SNS chính thức.

▲Nguồn:Big Hit Music