So sánh Taeyeon (SNSD) và B.I (iKON) giữa năm 2009 và 2015

Hình ảnh so sánh thành viên Taeyeon (SNSD) và B.I (iKON) giữa năm 2009 và 2015 đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- B.I thời 'Indian Boy' đây, dễ thương thế!!!
- Mới đó mà hình này đã là của 6 năm về trước rồi!! Nhưng Taeyeon lại chẳng già đi tí nào!!!
- Trải qua 6 năm B.I lại cùng tiền bối Taeyeon tranh giải nhất của chương trình, B.I chắc tự hào lắm!!!

↓Năm 2009
 
 
↓Năm 2015
  
▲Nguồn: Cộng đồng online
SBS 'Inkikayo'(http://tv.sbs.co.kr/gayo