Moon Bin, Sanha (ASTRO) phong độ, điển trai trong họa báo mới

Moon Bin và Sanha (ASTRO) đã xuất hiện trong tạp chí 'Y Magazine' số tháng 7 và họa báo với chủ đề IN OUR SEASON đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.
▲Nguồn:YNoblesse

https://ynoblesse.com