Woozi (Seventeen) và Suga (BTS) giống nhau?!

Hình ảnh so sánh thành viên Woozi (Seventeen) và Suga (BTS) được cho là quá giống nhau đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Giống nhau thật đấy!!!
- Cả hai nhìn như anh em vậy kkk...
- Hai người này mà thân thiết nhau hơn rồi đứng chung trên một sân khấu thì hay lắm đây kkk...

 
▲Nguồn: Cộng đồng online