[Photos] TWICE đi tổng duyệt chương trình 'Music Bank'

Sáng ngày 23, nhóm TWICE có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank' tại đài truyền hình. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.

▲Nguồn: News1