Hình quá khứ ngố tàu đáng yêu của Woohyun (INFINITE)

Trong chương trình 'INFINITE's SHOWTIME', hình ảnh thời còn là học sinh cấp 1 của thành viên Woohyun (INFINITE) được công bố đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Lâu lắm rồi mới được nhìn lại kiểu áo đỏ nổi tiếng một thời kia ㅋㅋㅋ
- Năm 2002 là World cup lúc đó Woohyun mới là học sinh cấp 1 thôi à!!!
- Vẫn cái kiểu cười như bây giờ ㅋㅋㅋㅋ
- Dễ thương quá!!!

↓Hiện tại


↓Quá khứ

▲Nguồn: MBC every1 'INFINITE's SHOWTIME'