Bạn hãy đoán xem đây là ai? Tiffany (SNSD) hay Irene (Red Velvet)?

Một hình ảnh thú vị có nhiều nét giống nhau của hai thành viên Tiffany (SNSD) và Irene (Red Velvet) được đưa ra cùng câu hỏi ‘Bạn hãy đoán xem đây là ai?' đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Mình nhìn thấy Tiffany, Irene rồi cả Taeyeon cộng lại nữa chứ ㅋㅋㅋ
- Nhìn mũi là có thể đoán được là ai ngay đấy!!!
- Góc chụp thế nay khiến hai người giống nhau thật đấy!!!

↓Bạn hãy đoán xem đây là ai? Tiffany hay Irene?

 

 

Kết quả là

Tiffany !


 
▲Nguồn: Cộng đồng online