[Photos] WINNER biểu diễn hết mình tại '2016 C-Festival K-POP'

Ngày 8/5 vừa qua, nhóm WINNER đã tham gia biểu diễn tại concert '2016 C-Festival K-POP'. Hình ảnh biểu diễn của nhóm được ghi lại tại chương trình.


▲Nguồn: News1