Irene (Red Velvet) chỉ ngửi chứ không dám ăn trong quảng cáo gà rán mới

Những hình ảnh quảng cáo mới của nhóm Red Velvet cho thương hiệu gà rán Toreore được công bố đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Quảng cáo gà rán mà Irene chỉ ngửi thôi không ăn ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Quảng cáo đồ ăn thì phải ăn mới thấy thuyết phục chứ ㅋㅋㅋㅋ
- Mấy thành viên còn lại ai cũng ăn ngon thế ㅋㅋㅋ
- Chắc Irene sợ tăng cân nên không dám ăn đây mà!!!!▲Nguồn: Toreore trên YouTube
www.youtube.com/user/toreore9292