Đánh giá khả năng tiếng Hàn của các idol ngoại quốc theo 'THE SHOW'

Ngày 26/7 vừa qua, trong chương trình SBS MTV 'THE SHOW' ở phần 'THE SHOW NEWS' đánh gia chia cấp bậc khả năng tiếng Hàn của một số idol người ngoại quốc được đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- NCT vẫn còn có thành viên cần thông dịch đấy?!!!
- Sana chỉ trung cấp thôi sao?!!! Đang thắc mắc thì cao cấp là Jackson thì chấp nhận rồi ㅋㅋㅋㅋ
- Jackson là người Hàn mất rồi!!!!

Khả năng tiếng Hàn mức sơ cấp

 


NCT


Khả năng tiếng Hàn mức trung cấp


Sana (TWICE)


Khả năng tiếng Hàn mức cao cấp


Jackson (GOT7)


▲Nguồn:SBS MTV 'THE SHOW'