[Photos] Choa (AOA) nhuộm lại tóc vàng cùng nhóm biểu diễn tại 'Incheon K-Pop concert 2016'

Ngày 24/9 vừa qua, nhóm AOA đã tham gia biểu diễn tại sự kiện 'Incheon K-Pop concert 2016'. Hình ảnh biểu diễn của nhóm được ghi lại tại chương trình.
 

 
▲Nguồn: News1