[Photos] NCT DREAM với màu tóc nổi bật đi tổng duyệt chương trình

Ngày 8, nhóm NCT DREAM đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


▲ Nguồn: News1