[Photos] Weki Meki nhí nhảnh đi tổng duyệt chương trình

Ngày 15, các thành viên Weki Meki đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
Nguồn: News1