[Photos] NCT 127 với gu thời trang giản dị đi tổng duyệt chương trình

Ngày 23, nhóm NCT 127 đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


Nguồn: News1