[Photos] Mijoo (Lovelyz) tạo dáng model khi đi tổng duyệt chương trình

Ngày 4, nhóm Lovelyz đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
Nguồn: News1